Villkor Villkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår sida accepterar du dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem till fullo. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Du måste vara minst [18] år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats [och genom att acceptera dessa villkor] garanterar och intygar du att du är minst [18] år gammal.

FÖRTROENDE PÅ INFORMATION OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Allt material/material som finns på vår webbplats tillhandahålls endast i allmänna informationssyfte och gör inte anspråk på att vara eller utgöra juridisk eller annan professionell rådgivning och får inte åberopas som sådan.

Termen 'NSK – Nordic Skin Klinik, nedan kallad NSK – Nordic Skin Klinik' eller 'oss' eller 'vi' avser ägaren av webbplatsen vars säte är Sollentunavägen 165-163D, 191 47 Sollentuna. Termen 'du'. ' hänvisar till användaren eller tittaren på vår webbplats/klient.

AVGIFTER FÖR TJÄNSTER

Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen, kommer vi att fakturera via fax och e-post och kräva betalning inom 14 dagar efter det att vår faktura har skickats. Som du förstår, om utestående avgifter inte betalas, ökar de. Vi förbehåller oss rätten att vägra att agera vidare i alla frågor där avgifter förblir obetalda tills och såvida inte utestående avgifter har godkänts. Alla fakturor måste rensas netto efter bankavgifter.

INFORMATION OM OSS

https://nordicskinklinik.se är en sida som drivs av NSK – Nordic Skin Klinik.

ÅTKOMST VÅR WEBBPLATS

Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan förvarning (se nedan). Vi kommer inte att hållas ansvariga om vår sida av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av alla sidor från vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som författare till material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

VÅR SIDA ÄNDRINGAR REGELBUNDET

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi stänga av åtkomsten till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Allt material på vår webbplats kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material. Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av all information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

Denna webbplats använder cookies för att övervaka surfpreferenser. Om du tillåter att cookies används kan följande personliga information lagras av oss för användning av tredje part.

Om NSK – Nordic Skin Klinik förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

NSK – Nordic Skin Klinik kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord enligt NSK – Nordic Skin Klinik efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring.

Uppdrag

NSK – Nordic Skin Klinik kan överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt handla med NSK – Nordic Skin Kliniks rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

Du får inte överföra, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA BROTT

Du får inte missbruka vår webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera, distribuera eller introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber, tangenttryckningslogger, root-kit eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sida, servern på vilken vår sida är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår sida. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, datautvinning och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan NSK – Nordic Skin Kliniks uttryckliga skriftliga medgivande.)

[Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.]

[Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan NSK – Nordic Skin Kliniks uttryckliga skriftliga medgivande.]

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår sida omedelbart.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material som publicerats på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. När du besöker en webbplats via vår webbplats rekommenderar vi att du kontrollerar deras användarvillkor och sekretesspolicyer för att säkerställa efterlevnad och avgöra hur de kan använda din information.

VARIATIONER

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Du förväntas titta på den här sidan då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga. Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

Omöjliga bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna webbplatsfriskrivning är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna webbplatsfriskrivning. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor tillsammans med integritetspolicyn utgör hela avtalet mellan dig och NSK – Nordic Skin Klinik i relation till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

Tack för att du besöker https://nordicskinklinik.se

Om du har några frågor om material som visas på vår webbplats, vänligen kontakta oss. Tack för att du besöker vår sida.


Intresserad av våra utbildningar ?